Network Menu

Om Forum

Forum är SWEA Internationals medlemstidning

Forum är en elektronisk tidskrift som kommer ut fyra gånger per år: i slutet av februari, i slutet av maj, i slutet av augusti och i slutet av november.

I Forum kan du bland annat läsa om olika aktiviteter, initiativ och projekt inom SWEA International och SWEAs olika avdelningar samt SWEA-stipendiater och projekt som SWEA stödjer. Du hittar också artiklar om svensk kultur, svenska språket och flerspråkighet samt om olika erfarenheter som nuvarande eller tidigare utlandssvensk.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med förslag och synpunkter: editor(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org

Vi välkomnar nya skribenter! Du behöver inte ha någon särskild erfarenhet, utan vi hjälps åt att bearbeta och korrekturläsa alla texter som publiceras.

Utgivningsplan 2022

När publiceras den?
När behöver redaktionen få texter och bilder?

Nr 1: sista februari
15 december

Nr 2: sista maj
15 mars

Nr 3: sista augusti
15 juni

Nr 4: sista november
15 september

Om insända bilder och texter

Respektive skribent ansvarar för insänt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar.

Fotografier behöver vi ha med så hög upplösning som möjligt, skicka helst i originalstorlek. Vi behöver även information om vem som har tagit fotot samt namn på alla personer som är med.

Du som skickar in foton ansvarar för att de som är med har godkänt sin medverkan. Forum är fritt tillgängligt för alla på internet och bilderna kan även komma att användas i våra sociala medier.

Forums redaktion

Ansvarig utgivare: Catarina Hansson, president(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org
Redaktör: Eva Wissting, editor(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org
Annonser: Katri Olander Serenius, adminchef(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org
Grafisk formgivning & layout: Lollo Schnittger Nylén
Illustrationer: Lena Olsson
Korrektur: Birgitta Benthede (samordnare), Carolina de Klerk Nordholm, Liselotte Kjellme, Christina Moliteus, Ninni Petterson Wästberg
Skribenter: Katarina Agorelius, Therése Andrén Eggeborn, Louise Jansson, Mi Karlsson Bergkvist, Malin Lager, Carina Middendorf, Margareta Nilson, Lena Olsson, Anna Tvinnereim, Åsa Wallmark, Florence Wetzel

Forum_Nr4_2021_omslag

SWEA_Forum_2021-2-omslag

SWEA-Forum-2020-2-omslag

OMSLAG SWEA_Forum_Nr3_2021_singel-1

Forum 1/2021 omslag

SWEA-Forum-2019-1-omslag