Network Menu

Om SWEA Internationals nyhetsbrev

SWEA Internationals nyhetsbrev är ett elektroniskt utskick som förmedlar SWEAs nyheter till våra SWEA-medlemmar världen över.

Här kommer du åt SWEA Internationals nyhetsbrev:

Redaktionen för SWEA Internationals nyhetsbrev består av Linda Sahlin McConnellYlva Kelly och Lena Olsson. Har ni synpunkter eller idéer om SWEA Internationals nyhetsbrev kontakta dem gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org.

Deadline för kommande nyhetsbrev är den 25:e månaden innan utskicket.